این یک محصول کاتالوگ آزمایشی می باشد

مبلغ 2,000 تومان
وزن: 50 kg

توضیحات

توضیحات بیشتر و بلند

مشخصات

اندازه 100 متر